06704564425 info@kungfubp.hu

Budapesti Ch'ang Stílusú Shaolin Kung Fu

A Shaolin Kung Fu kialakulása

Bodhidarma, azaz Ta Mo meditál

A Shaolin Kung Fut i.sz. 495-ben alapították Kína Henen nevű tartományában. Az első templom alapkövét egy Bua-taó nevű szerzetes rakta le.

Az első igazi mester az indiai származású Bodhidharma (kínai nevén Ta Mo) volt, aki 540 táján érkezett Kínába, hogy találkozzon a császárral, aki ezidőtájt kezdett el buddhista vallásos szövegeket buddhista szerzetesekkel szanszkritról kínaira fordíttatni, hogy a köznép is gyakorolhassa a vallást. Így került kapcsolatba azokkal a bizonyos szerzetesekkel, akik a fordításokon dolgoztak.

A templom, amelyet Ta Mo meglátogatott, egy korábban letarolt hegyi erdő helyén állt. A császár emberei akkoriban kezdtek új erdőt telepíteni, innen a Shaolin név is, amely mandarin nyelven fiatal erdőt jelent (kantoni dialektusban: sil lum).

Amikor azonban Ta Mo a templomhoz ért, a szerzetesek nem engedték be, mert a főpap afféle szerencselovagnak hitte őt, és nem tartotta érdemesnek arra, hogy közéjük tartozzon. Ta Mo elvonult a templom alól, és egy közeli barlangban meditált mindaddig, amíg a szerzetesek fel nem ismerték elkötelezettségét. A legenda szerint árnyéka belevésődött a falba, és ma is látható azon a helyen.

Shaolin templom

Ta Mo, miután befogadták, hamarosan felismerte, hogy a mozgásszegény életmódtól a szerzetesek kondíciója igencsak halovány, és hogy a megfelelő fizikai és pszichikai állóképesség híján még a legalapvetőbb buddhista meditációs gyakorlatok elvégzésére sem képesek. Ráadásul mivel a templom a világtól meglehetősen elzárt helyen állt, a különböző vadállatok támadásai és az útonállókkal való harcok mindennaposnak számítottak.

A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott. kínai szólás

Tao Mo elkezdett hát olyan mozgásgyakorlatokat tanítani a szerzeteseknek, amelyek segítségével megőrizhették erőnlétüket, és elősegíthették a chi, a belső erő áramoltatását a szervezetükben. Az egyes mozgássorok az indiai és kínai ikonográfia főállatainak (tigris, kobra, leopárd, stb.) mozgását voltak hivatottak leképezni.

Körülbelül ekkorra tehető a Kung Fu kialakulása is.

A Shaolin filozófiájának látszólagos kettőssége (a buddhizmus erőszakellenessége és egy erőteljes harcművészet áll szemben) általában valamiféle ellentmondás érzését kelti bennünk, európaiakban. Ez azonban távolról sem igaz. A Kung Fu valójában az erőszak eredetét vizsgálja, és annak elkerülésére tanít. Lényegében a harcos "visszautasítja" az erőszakot és "visszaküldi" azt a támadónak.

Ennek hirdetésében nagy szerepe volt Chang San-Fengnek, aki a kemény ellenpólusaként dolgozta ki a lágy harcművészetet. Ezen filozófia követői – később felhasználva taoista és egyéb tanokat is – egy új rendet hoztak létre, amely a kor kínai szellemi irányzatainak valóságos keresztmetszetét adta.

A kaotikus kínai történelem folyamán a Shaolin templom papjai és harcosai tudásuknak és erejüknek köszönhetően fontos szerepet vállaltak az ország életében úgy a politikában, mint a hadvezetésben. A XVIII. században az akkoriban uralmon lévő Csing (Qing) dinasztia alatt a templom rendszeres támadásoknak volt kitéve, mivel az uralkodók tartottak a nagy tudással rendelkező, harchoz is magas szinten értő papoktól. A legenda szerint egy Shaolin pap harcértéke ötven katonáéval ért fel.

1723-ban egy nagy erejű támadás során a mandzsuk felgyújtották a templomot, melynek újjáépítése hosszú ideig tartott. A kolostor pusztulása után néhány évtized alatt – a megmenekült és az országban szétáramló szerzetesek révén – Shaolin rendszerű iskolák sokasága jött létre. Innen származik a Shaolin stílusok sokrétűsége, egyes kutatók szerint számuk több százra tehető.

A bokszerlázadás áldozatául esett pekingi falak

Az 1901-es bokszerlázadás (az érdekeiket védő nyugati hatalmak és Japán ellenében) a Shaolin templomok végét jelentette. Az első világháború még mindig feudális állapotok közt találta a polgárháborús Kínát. Bár 1931-re az európai és amerikai érdekeltségek megszűntek, a nacionalisták (Chiang Kai Shek) és a kommunisták (Mao) vidáman gyilkolták egymást és mindent, ami az útjukba került, beleértve a Shaolinokat is – a Szecsuán tartománybéli O Mei Shan (Nagy Fehér Hegy) templomát egy tüzérségi gyakorlaton célpontnak jelölték ki, és elpusztították.

Bár a kommunista kormány törvényen kívül helyezte Shaolint, a Kung Fu népszerűségének köszönhetően mégis afféle megtűrt helyzetbe került. Sőt, most, a XXI. században a kínai rendszer viszonylagos demokratizálódásával és általános technológiai fejlődésével Kína nemzeti kincsnek nyilvánította a Kung Fut, melynek népszerűsége nyugaton is folyamatosan növekszik.

Ch'ang Dung Sheng, a Repülő Pillangó története

Ch'ang Dung Sheng szobra

Ch'ang Dung Sheng nagymester 1908-ban, a Majom évében született Bao Dingben Hopei (Hebei) tartományban, amely egyébként arról ismert, hogy számos nagyszerű harcművészt adott a világnak.

Az összes mester közül, akik az elmúlt 2000 évben kikerültek ebből a tartományból, Ch'ang Dung Sheng vált a legismertebb nagymesterré – valószínűleg az utóbbi 300 év, de kétségtelenül az évszázad legjobb harcosa e stílusban.

A Ch'ang családnak sültcsirke-kereskedése volt, a zöldségeket pedig egy néhány utcányira élő szomszédjuktól vásárolták, akit Zhang Feng-Yannak hívtak, és mellesleg shuai chiao bajnok volt.
Jó üzletemberként kisebb munkákat adott a kertjében előszeretettel játszó gyerekeknek, cserébe pedig egy-egy technikát is tanított nekik. Így kezdett Ch'ang gyerekként shuai chiao-t tanulni.

Ch'ang Dung Sheng nagymester az első Kung Fu technikákat apjától és nagyapjától tanulta. Hét éves volt, amikor a híres Zhang Feng-Yan lett a tanítója, aki a Bao Ding Shuai Chiao – ennek az ősrégi stílusnak leggyorsabb és legerőteljesebb ága – legkiválóbb szakértőjének számított.

Zhang Feng-Yan Ping Jing-Yi legjobb tanítványa volt. Ping Jing-Yi már életében élő legendává vált – akárcsak később Ch'ang. Ch'ang nagymester a kezdetek óta gyanította, hogy mestere, Zhang Feng-Yan kora legjobbjai közé tartozik. Ezt bizonyította az is, hogy minden fiatal harcos vele együtt akart edzeni. A sok jelentkező közül csak nagyon keveseket fogadott tanítványául. Ch'ang nagymester nem csak ezen kevés kiválasztottak egyike volt, de már 17 évesen mester címre tett szert. Ő volt Feng-Yan mester kedvenc tanítványa, sőt, feleségül vette mesterének második legidősebb lányát.

A fiatal Ch'ang Dung Sheng

Amikor Ch'ang 20 éves volt, elhagyta Hopei tartományt, hogy Nankingban, Kína legjobb iskolájában, a Kuo-Shu iskolában megtanulja az ország legfontosabb Kung-Fu stílusait. Nagy megtiszteltetést jelentett, ha valakit felvettek ebbe az iskolába, és aki ide akart járni, annak az elképzelhető legszigorúbb vizsgáknak kellett alávetnie magát.

Ch'ang nagymesternek ötéves kemény edzésének köszönhetően első próbálkozásra sikerült kiállnia ezt a próbát, mégpedig oly meggyőzően, hogy kiképző lett az iskola Shuai-Chiao osztályán. Emellett a stílus mellett otthon volt még a Ching-Ly, lo-Han, Pa-Kua stílusokban, illetve a Shaolin Kung Fu számos elemében is.

Egy hagyományos tornán Ching-Chia Kua-ban a mongol bajnok Hukit is kihívta. A 200 kilós óriás ellen csak dobótechnikákat alkalmazva küzdött, és a hatalmas súlykülönbség ellenére ellenfele minden támadását semlegesíteni tudta, míg végül "tönkreverte".

Ch'ang nagymester 25 évesen részt vett az 5. Kuo-Shu-Torna selejtező küzdelmeiben Nankingban. Több mint 1000 harcos mutatkozott be itt, köztük a legfontosabb kínai stílusok mesterei. A torna tétje annak az eldöntése volt, hogy melyik stílus bizonyul a legjobbnak.

Ch'ang nagymester minden ellenfelét legyőzte, "ősellenségével", Lu Chiou-Shenggel bezárólag, és így a nehézsúly bajnoka lett. Ez volt a legutolsó ilyen típusú torna, amelyen minden harcművészet mesterei felléptek, hogy bebizonyosodjék, ki a legjobb közöttük. Ezt a versenyt tekintették a legkeményebb kihívásnak, amelyben egymás közt felmérték erejüket és az egyes harcművészetek minőségét. A torna győztesét mint kikezdhetetlen kínai mestert ismerték el.

A jau huan működését kitűnően példázza a mester tai chi tanulása.
Li Chien Lin tábornok híres volt yang tai chi tudásáról és kardművészetéről. Egy nap a lökőkéz-technikák hatékonyságát bizonyítandó, kihívta barátját, az ifjú Ch'ang Dung Shenget. Miután Ch'ang shuai chiaoja bizonyult hatékonyabbnak, megegyeztek, hogy "kicserélik tudásukat".

Dicsőséges győzelme után Ch'ang nagymester nagyon sokat utazott, hogy művészetét Kínán kívül is megismertesse, és hogy különböző stílusok mestereinek segítségével bővítse tudását. Azonban soha nem diákként tanult – az akkori szokás szerint a mesterek kihívták egymást, öszemérték tudásukat és ha megfelelő szintűnek találták egymás képességeit, "kicserélték" tudományukat, technikáikat. Ezt a módszert jau huannak nevezték. Ezen a módon Ch'ang Dung Sheng ötven különböző mester speciális technikáit tanulta meg.

A II. világháború alatt Ch'ang nagymester a hadsereg speciális egységeinek képzésében vett részt. Ez az életszakasza oly gazdag anekdotákban, hogy egyedül ezekről könyvet lehetne írni.

Kuang-Si börtönében minden ott szolgálatot teljesítő Judo-specialistával kiállt. Miután minden őrt legyőzött, kiállt a foglyok ellen is, akik megszokták, hogy minden nap Judo edzéseken vegyenek részt. Voltak köztük nagy tekintélyű Judo-bajnokok is, mint Hakayama Taido, Hisa Kuma és Hichi Masao, de Ch'ang mester mindenkit legyőzött, aki kiállt ellene – kivétel nélkül.

Ch'ang nagymester dobástechnikát mutat be

1948-ban kiírták Shanghaiban az országos bajnokságot, de a háború előtti tornákkal ellentétben ezen a versenyen már nem engedélyeztek minden stílust. A Shuai-Chiao újabb változtatásaival független versenyt készítettek elő, más stílusokat, mint például a Kuo-Shu-t már nem engedélyeztek.

A harcosok 32 tartományból és 12 városból érkeztek, 9 kínai csapat és 58 katonai egység tagjai voltak. Ch'ang nagymester, aki akkor 40 esztendős volt, a hadsereget képviselte. Minden ellenfelét könnyűszerrel legyőzte, és ezzel bebizonyította, hogy 15 év után is ő volt a legjobb.

Miután a nemzeti bajnokságokat kétszer megnyerte, és számtalan viadalban győzedelmeskedett, Ch'ang nagymester úgy döntött, hogy a tanításnak szenteli magát a Taipei rendőrakadémián, ahol 30 éven át adta tovább tudását.

Ez idő alatt ő volt Tajvanban minden nemzeti bajnokság hivatalos felelőse, emellett pedig a hadsereg és a rendőrség fő kiképzője is. Tajvanban a Shuai Chiao-t több mint 30.000-en gyakorolják, ezáltal ez a világ legnagyobb kínai harcművészeti szövetsége.

Az idős Ch'ang Dung Sheng

1975-ben Ch'ang nagymestert meghívták Marokkóba, hogy ott II. Hasszán király előtt előadást tartson a kínai harcművészetekről. Látogatása során Ch'ang nagymestert kihívta a Királyi Gárda fő kiképzője, egy 4 danos taekwondo mester. Ch'ang nagymester elfogadta a kihívást. A harc csak néhány másodpercig tartott, Chang nagymester koreai ellenfelét öntudatlan állapotban küldte padlóra. Az eltelt évek szemmel láthatóan nem fakították meg tudását.

1982-ben Ch'ang nagymester megalapította a Nemzetközi Shuai Chiao Egyesületet, és nagyon sok időt szentelt művészete terjesztésének. Beutazta az egész világot, bemutatókat és szemináriumokat tartott.

Az idős Ch'ang Dung Sheng

1986. június 18-án, 78 éves korában hunyt el Ch'ang nagymester. A csodálatot és tiszteletet, mely a harcművészetek ismerői közt világszerte övezi, nem lehet szavakba foglalni. Tajvanban "élő nemzeti kincsnek" tekintették, és máig ő az egyetlen mester, akinek a Tajvan nemzeti színeiből álló, piros-fehér-kék övet adományozták, amelyet halála után vele együtt eltemettek.

A nagymester halála után a Shuai Chiao 10. dan fokozatát megszüntették, amely azt szimbolizálja, hogy az olyan mesterek, mint Ch'ang nagymester, a századunk kezdetén meglévő, a Kung-Furól felhalmozott tudás nagy részét magukkal vitték a sírba.

Nagyon valószínű, hogy kínai harcművészetek teljes történetében nincs még egy mester, aki fél évszázadon keresztül veretlen maradt – és itt nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Ch'ang nagymester egyetlen kihívást sem utasított vissza.

A Ch'ang stílusú Shaolin Kung Fu elterjedése Magyarországon

Zsoldos 'Báró' Zoltán

A stílus Magyarországon a szombathelyi Shaolin Kung Fu és Tai Chi Chuan iskola megalakulásával gyökerezett meg és indult virágzásnak.

Szombathelyen a kínai harcművészet oktatása 1981-ig vezethető vissza. Zsoldos Zoltán (művésznevén Báró) nevéhez fűződik az első Kung Fu iskola elindítása. Bárót személyes barátság fűzte Norbert Pelzl Grazban élő mesterhez, aki Mu-Sul-Kwan nevű sportiskolájában számos harcművészetet (Taekwondo, Aikido, Kung Fu) oktatott.

Norbert Pelzl mester

A 80-as évek elején még csak gyermekcipőben járt a keleti harcművészetek oktatása és elterjedése hazánkban. Az akkori politikai vezetés nem látta azokat a pozitív lehetőségeket az ifjúság nevelésével kapcsolatban, amelyek e küzdősportok lényegét alkotják: a jellem, az akarat fejlesztését, erkölcsösséget, fegyelmet, a koncentráció fejlesztését, az idősebbek és a nők tiszteletét, embertársaink megbecsülését, szeretetét, és végül, de nem utolsó sorban az egészség megóvását, megőrzését és az önvédelem megtanulását. Mint minden új dolog, a Kung Fu is nehezen talált megértésre és elfogadtatásra a többi harcművészettel együtt.

Báró munkáját a kitartás és odaadás jellemezte, és mint a zenében, itt is kimagaslót és maradandót alkotott – munkájának eredménye tanítványában él tovább. 1985-ben különböző okok miatt visszavonult a Kung Fu aktív oktatásától, és az akkori csoportot Iker Tamás és Koszogovits Mihály vette át.

1985 októberétől a Controll SE – melynek megalapítója és vezetője Asbóth Péter volt – szakosztályaként működött tovább a csoport. Péter – aki 2. danos kick-box mester – sok-sok segítséget nyújtott működésünkhöz az akkori nehéz időkben.

1987-ig az addigi technikák megőrzése és begyakorlása volt Iker Tamás és Koszogovits Mihály célja, azonban mester hiányában nem látták biztosítottnak a szakmai továbblépést és vizsgáztatást. Ezt felismerve próbáltak kapcsolatot teremteni a Mu-Sul-Kwan sportiskola vezetőjével, Norbert Pelzl mesterrel, aki máig ismeretlen okok miatt nem fogadta el a felkérést.

Tix Richárd mester

Tix Richárd mester, aki akkoriban éppen a Magyarországi Kung Fu Szakág megalapításán fáradozott, az első alapító gyűlésre meghívta a két oktatót is. Így 1987. július 15-től a szombathelyi iskola hivatalosan elismerést nyert Magyarországon. A szakág nyújtott segítséget a szakmai irányító megtalálásában. Köszönettel tartozunk ezért Bánhegyi László magyar Kung Fu mesternek, a Kung Fu Szakág akkori elnökének. Tix Richárd a Kung Fu Szakág vezetője, Iker Tamás és Koszogovits Mihály pedig elnökségi tagok, mint magyarországi stílusvezetők.

Si Fu Rudolf Hauner

Még 1987. őszén történt egy találkozás Si Fu Rudolf Haunerral, aki Bécsben vezette a Yin-Yang Kung Fu iskolát, amely az IKFA (International Kung Fu Association, vezetője Hwang Ching-Zeng) égisze alatt működött. Hauner mester nagyon készségesnek mutatkozott az együttműködéshez, s a szerencsének köszönhetően a két mester stílusa megegyezett. Az eddigi három mester, Norbert Pelzl, Rudolf Hauner és Detlef Leppkes ugyanis mind Hwang Ching-Zeng tanítványa volt.

A szakágból 1990. április 7-én Magyarországi Kung Fu Szövetség alakult, melyben az iskola alapító tagja, és Koszogovits Mihály mint a stílus magyarországi vezetője elnökségi tag lett. Nemzetközi vonalon az IKFA biztosította Rudolf Hauner úron keresztül a biztos szakmai alapokat. Az IKFA pedig a CKPWA (Chinese Kuoshu Promotion Worldwide Association), egy tajvani székhelyű világszervezet tagja volt, amely jelenleg 22 tagországgal rendelkezik. A működésnek tehát minden feltétele adott volt, szép sikereket értünk el, jó hírnevet szerezve ezzel a Shaolin Kung Funak.

Hwang Ching-Zeng nagymester

Sajnos Si Fu Hauner olyan elvárásokat támasztott a magyarországi szekcióval szemben, amelyek teljesítése meghaladta az iskola erejét, így az megszakította a kapcsolatot Hauner mesterrel. A szakadást követően szinte azonnal sikerült felvenni a kapcsolatot Detlef Leppkes Németországban élő Shaolin Kung Fu mesterrel, valamint a Tai Chi Chuan-Yang stílus és a Tzü Wei Shu stílusok avatott oktatója, emellett pedig a Verein für Kung Fu und Tai Chi (VFKT) vezetője. Leppkes mester szintén Hwang Ching-Zeng tanítványa volt. Sajnos Hwang nagymester azóta visszavonult az oktatástól, s így az általa vezetett IKFA szétesett.

Detlef Leppkes mester

Detlef Leppkes mester nagy örömmel vállalta a magyarországi Shaolin Kung Fu Association szakmai munkájának irányítását (1996. június 1.). 1996. augusztus 4-én megalakult a Shaolin Kung Fu Association Hungary, melynek az összes magyarországi Ch'ang stílusú Shaolin Kung Fu és Tai Chi Chuan iskola a tagja.

Az elnökséget a magyarországi stílusvezető és az instruktorok adják. Ők döntenek a stílust érintő legfontosabb kérdésekben. A szakmai továbblépést, a nemzetközi kitekintést a VFKT segíti Detlef Leppkes mester irányításával.

A Ch'ang stílusú Shaolin Kung Fu és Tai Chi Chuan iskola hivatalos tagja a Magyar Tradicionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetségnek (HKF), mely GAISF (General Association of International Sport Federations)-tag, és tagja a Nemzetközi Harcművészeti Szövetségnek, az Európai Harcművészeti Szövetségnek, továbbá a Magyarországi Harciművészetek Össz-Szövetségének.

A Ch'ang stílus oktatása 29 éves múltra tekint vissza Magyarországon. Ezen idő alatt generációváltás ment végbe tanuló- és oktatóállományban is. A felmerülő nehézségek ellenére a stílus jó úton halad a megismerés és az elismertetés területén. Ehhez természetesen kitűnő emberek segítsége kellett, akik önzetlenül, jó harcművészként támogatták iskolánk fejlődését. Közben lelkes és önfeláldozó tanítványok új iskolákat nyitottak az ország különböző részein:

 • 1981-ben Zsoldos "Báró" Zoltán Szombathelyen nyitotta meg az első iskolát, melyet jelenleg Si Fu Koszogovits Mihály magyarországi stílusvezető irányít.
  Si Fu Krajczár Tamás – segédedző
  Fritz Tamás – Ch'ang Tai Chi Chuan segédoktató
 • 1992-ben Iker Tamás Pécsen nyitott iskolát,
 • 1994-ben Bertalan Ákos Hévízen (jelenleg Keszthelyen tanít),
 • 1995-ben Kaiser Balázs Mosonmagyaróváron,
 • 1995-ben Skrapits Péter Szentpéterfán,
 • 1996-ban Bornemissza Péter vette át a pécsi iskolát,
 • 1999-ben Cser István Csornán,
 • 2001-ben Bugár Bertalan vette át a mosonmagyaróvári iskolát,
 • 2002 februárjában dr. Korcsmár Péter Budapesten,
 • 2002 szeptemberében dr. Farkas-Solymár Edit Szegeden,
 • 2004-ben Takács László Pécsszentlőrincen,
 • 2007-ben Cser István Győrben,
 • 2009-ben Cordier Bálint Sárváron,
 • 2011-ben Faragó László Dunaújvárosban,
 • 2015-ben Pintér Bálint vette át a budapesti iskolát.

A magyarországi iskolák elérhetőségei a Kapcsolat oldalon találhatóak.

A Ch'ang stílusú Shaolin Kung Fu nemzedékei Magyarországon

Sijo Ch'ang Dung Sheng

Sigung Hwang Ching-Zeng

Si Fu Norbert Pelzl
Mu-Sul-Kwan Sportiskola
Graz, Ausztria
Si Fu Rudolf Hauner
Austria Kung Fu Association
Bécs, Ausztria
Si Fu Detlef Leppkes
Verein für Kung Fu und Tai Chi
Moers, Németország

Si Fu Koszogovits Mihály
Shaolin Kung Fu Association Hungary
Szombathely

Si Fu Bertalan Ákos
Keszthely
Si Fu Bornemissza Péter
Pécs
Si Fu Cser István
Csorna
Si Fu Bugár Bertalan
Mosonmagyaróvár
Si Fu Dr. Farkas-Solymár Edit
Szeged
Pintér Bálint
Budapest
Skrapits Péter
Szentpéterfa
Cordier Bálint
Sárvár
Faragó László
Dunaújváros
Fritz Tamás
Tai Chi segédoktató
Szombathely